Sessa Marine Key Largo 20 - 2004

Listad hos Franck - Super-ägare - Återkopplar inom mindre än en timme

Sessa Marine Key Largo 20 - 2004


Listad hos Franck - Återkopplar inom mindre än en timme

8 pers.
150 hk
6 meter
2004
Bareboat

Denna båt blev auktoriserad 2022 av SamBoat
Denna båt och dennes utrustning har blivit inspekterad av en lokal SamBoat anställd

Gällande Key Largo 20 2005 - Moteur 150 CV Suzuki neuf de 2021

Texten automatiskt översatt

Key Largo 20 är ett fantastiskt litet soldäck på 6 m x 2,30 m som just har fått en ny (2021) Suzuki 150 HP-motor. Denna båt har ett mycket vackert fördäck, helt täckt med madrasser, perfekt för att sola, lata sig eller njuta av landskapet både för ankar och under segling! Precis bakom fördäcket finns styrkonsolen och dess 2 bekväma säten som erbjuder piloten och passageraren skyddet av en stor vindruta. Vid mellanlandningen kan dessa 2 säten vändas ...

Key Largo 20 är ett fantastiskt litet soldäck på 6 m x 2,30 m som just har fått en ny (2021) Suzuki 150 HP-motor. Denna båt har ett mycket vackert fördäck, helt täckt med madrasser, perfekt för att sola, lata sig eller njuta av landskapet både för ankar och under segling! Precis bakom fördäcket finns styrkonsolen och dess 2 bekväma säten som erbjuder piloten och passageraren skyddet av en stor vindruta. Vid mellanlandningen kan dessa 2 säten vändas runt, vilket gör att 4-5 gäster kan sitta bekvämt runt sittbrunnsbordet. Längst bak i båten finns en 3-sits bänk med ryggstöd och mycket enkel och praktisk tillgång till havet tack vare badstegen som kan fällas ner på några sekunder. En däcksdusch låter alla som vill avsalta efter simning så fort de kommer upp ur vattnet via stegen. Med en sportig och lekfull karaktär, som drar nytta av en genomtänkt däcksplan och ett mycket sjödugligt skrov, ger Suzuki 150 HP-motorn från 2021, med en , denna enhet optimal prestanda vid navigering samtidigt som den drar nytta av låg förbrukning. Denna förföriskt designade öppna erbjuder också, under fördäck, en liten hytt utrustad med en stor dubbelkoj som låter dig vila i skuggan av solen under de varmaste timmarna på dagen och förvara dina tillhörigheter väl. Ett däckbord erbjuder möjligheten för 4 eller 5 gäster att sitta ner bekvämt för att dela en drink, en kaffe eller till och med en picknick. En solhastighet (Bimini) kan sättas in på några sekunder och ge skugga vid ankar och under segling. Vi inbjuder dig att ta med din gratis dykning, snorkling eller PMT-utrustning (fenor, mask, tuba). För att alla ska ha lämplig utrustning erbjuder jag möjligheten att komplettera din utrustning för att få ut det mesta av varje ankarplats, upptäcka havsbotten och de många fiskarterna. Om du vill har jag några PMT-kit som jag kan erbjuda dig under de villkor som anges nedan efter att ha kontrollerat de tillgängliga storlekarna. För de mer atletiska bland er och/eller spänningssökare kan vi skicka på begäran om du vill, en dragboj, en wakeboard eller ett par vattenskidor under de förhållanden som anges nedan. Båten kan gå ombord på upp till 8 personer, skeppare ingår. Båten är riktigt trevlig upp till 5/6 vuxna max. Bortom platsen kommer att vara lite begränsad förutom att 2 eller 3 personer inte bosätter sig i fronten! Å andra sidan förblir båten trevlig för 4-5 vuxna och 2 eller 3 barn som vanligtvis bor på det stora fördäcket helt täckt med två stora madrasser :-) För älskare av brädsport, sport och/eller spänning, erbjuder dig följande utrustningssortiment som tillval med ett bidrag som syftar till att täcka investeringar, förnyelse och underhåll av utrustningen (sköljning, torkning, vikning och förvaring): 1- Enkel rund boj, dragrep, låga och en väst: 40 2- Boj 2 platser sida vid sida: 50 med 2 vattensportvästar, repet, "Y", lågan och en uppblåsare. 3- Stor rund boj från 1 till 4 platser: 50 med rep, "Y", låga, nautiska västar och elektrisk pump. Jag rekommenderar att du begränsar dig till 2 vuxna och 3 till 4 barn, 3 mycket små byggnader och 4 mycket små byggnader. 3- 1 eller 2 uppblåsbara paddlar: 30 / paddel för dagen, eller 50 för 2. 4- Juniorvattenskidor (upp till cirka 45 kg) med väst, rep och låga: 30 5- Vuxna vattenskidor (45 Kg och +) med rep, väst och låga: 4 6- Vuxen wakeboard med bindning, rep, väst och låga: 40 7- Jag har några Fins Kit Masks Snorkel med klassisk mask Kostnad: 10 /fens kit mask och snorkel/utflykt För information kommer vi i allmänhet fram till en bränslebudget på cirka 60 till 150 för dagen med ett genomsnitt på mellan 80 och 100 om inte långa navigationer eller intensiv nautisk aktivitet. Betydande variationer i förbrukningen kan förklaras av navigeringshastigheten och korrekt justering av båtens trim (motortrim och fördelning av besättningens vikt) Viktigt: Tjänsten som erbjuds för att ta hand om bensintankning måste betalas kontant . Annars bör jag tillämpa en koefficient på 1,3 för att täcka kostnaderna för min aktivitet. Båten ligger förtöjd vid den lilla hamnen Boulouris. Från 1 juni går avgångar från hamnen i Santa Lucia, södra bassängen som möjliggör enklare parkering på hamnparkeringen nära båten. Ses vi snart kanske? Framför allt, tveka inte att kontakta mig för ytterligare information. Jag kommer att informera dig så gott jag kan med glädje. Med vänlig hälsning Frank

Le Key Largo 20 est un superbe petit Sun Deck de 6m x 2.30m qui vient d'être remotorisé avec un moteur neuf (2021) Suzuki 150 CV. Ce bateau est doté d'une très belle plage avant, entièrement recouverte de matelas, propice aux bains de soleil au farniente ou à profiter du paysage tant au mouillage qu'en navigation ! Juste derrière le pont avant se trouve la console de pilotage et ses 2 sièges confortables qui offrent au pilote et au passager la protection ...

Le Key Largo 20 est un superbe petit Sun Deck de 6m x 2.30m qui vient d'être remotorisé avec un moteur neuf (2021) Suzuki 150 CV. Ce bateau est doté d'une très belle plage avant, entièrement recouverte de matelas, propice aux bains de soleil au farniente ou à profiter du paysage tant au mouillage qu'en navigation ! Juste derrière le pont avant se trouve la console de pilotage et ses 2 sièges confortables qui offrent au pilote et au passager la protection d'un grand pare-brise. A l'étape, ces 2 sièges peuvent se retourner en permettant à 4-5 convives de s'établir confortablement autour de la table de cockpit. A l'arrière du bateau se trouve une banquette de 3 places avec un dossier et un accès à la mer très facile et pratique grâce à l'échelle de bain rabattable en quelques secondes. Une douchette de pont permet à tous ceux qui le souhaitent de se dessaler après la baignade dès la sortie de l'eau par l'échelle. De caractère sportif et joueur, bénéficiant d'un plan de pont bien pensé et d'une carène très marine, la motorisation Suzuki de 150 CV de 2021, d'une , confère à cette unité des performances optimales en navigation tout en bénéficiant d'une faible consommation. Cet open au design séducteur, offre de plus, sous le pont avant, une petite cabine équipée d'une vaste couchette double permettant de se reposer à l'ombre du soleil lors des heures les plus chaudes de la journée et de stocker vos affaires bien au sec. Une table de pont offre la possibilité à 4 ou 5 convives de s'attabler confortablement pour partager un verre, un café ou même un pic-nic. Un taux de soleil (Bimini) peut être déployé en quelques secondes et offrir de l'ombre au mouillage comme en navigation. Nous vous invitons à apporter votre matériel de plongée libre, snorkeling ou PMT (Palmes, Masque, Tuba). Pour que chacun dispose d'un matériel adapté, je propose en option de compléter vos équipements afin de profiter au mieux de chacun des mouillages, découvrir les fonds sous-marins et les nombreuses espèces de poissons. Si vous le souhaitiez, je dispose de quelques kits PMT que je pourrais vous proposez aux conditions indiquées ci-dessous après avoir vérifié les tailles disponibles. Pour les plus sportifs d'entre vous et/ou les amateurs de sensations fortes, nous pouvons embarquer sur demande si vous le souhaitiez, une bouée de traction, un wakeboard ou une paire de skis nautiques aux conditions précisees ci-dessous. Le bateau permet d'embarquer jusqu'à 8 personnes à bord, skipper compris. Le bateau est vraiment agréable jusqu'à 5/6 adultes maxi. Au-delà la place sera un peu compté sauf à ce que 2 ou 3 personnes ne s'installent à l'avant ! En revanche le bateau reste agréable à 4-5 adultes et 2 ou 3 enfants qui généralement élisent domicile sur la vaste plage avant intégralement couverte de deux grands matelas :-) Pour les amateurs de glisse, de sports et/ou de sensations fortes, je vous propose en option la gamme suivante de matériels avec une participation visant à couvrir l'investissement, le renouvellement et l'entretien du matériel (Rinçage, séchage, pliage et stockage) : 1- Bouée ronde simple, corde de traction, la flamme et un gilet : 40 2- Bouée 2 places côte à côte: 50 avec 2 gilets de sports nautiques, la corde, le "Y", la flamme et un gonfleur. 3- Grosse Bouée ronde de 1 à 4 places : 50 avec corde, "Y", flamme, gilets nautiques et gonfleur électrique. Je recommande de se limiter à 2 adultes et 3 à 4 enfants, 3 si petits gabarits et 4 tous petits gabarits. 3- 1 ou 2 paddle(s) gonflable(s) : 30 / paddle pour la journée, ou 50 pour les 2. 4- Skis nautiques juniors (jusqu'à 45 Kg environ) avec gilet, corde et flamme : 30 5- Skis nautiques adultes (45 Kg et +) avec corde, gilet et flamme : 4 6- Wakeboard adulte avec chausse, corde, gilet et flamme : 40 7- Je dispose de quelques Kit Palmes Masques Tuba avec masque classique Coût: 10 /kit palmes masque et tuba /sortie A titre d'information, on arrive généralement à un budget carburant de l'ordre de 60 à 150 pour la journée avec une moyenne entre 80 à 100 si pas de longues navigations ou d'activité nautique intensive. Des variations importantes de la consommation s'expliquent par la vitesse de navigation et le bon réglage de l'assiette du bateau (trim moteur et répartition du poids de l'équipage) Important : Le service proposé de me charger de faire le plein d'essence doit être réglé en espèces. Dans le cas contraire, je devrais appliquer un coefficient de 1.3 pour couvrir les charges de mon activité. Le bateau est amarré au petit port de boulouris. A partir du 1er juin les départs se font du port de Santa Lucia, bassin Sud qui permet un stationnement plus facile sur le parking du port à proximité du bateau. A bientôt peut-être ? Surtout, n'hésitez-pas à me contacter pour tout complément d'information. Je vous renseignerai du mieux que je peux toujours avec plaisir. Bien cordialement Franck


Detaljer

Hyresvillkor

Typ av uthyrning
Bareboat
Med guide
Tiden för början och slutet av denna uthyrning :
09:00 / 17:00
Säkerhetsdeposition
(Drivs av SamBoat)
Annullerings Policy
Måttlig
Bränsle
Inte inkluderat

Båt

Typ av båt
Motorbåt (Cabin Cruiser )
Modell
Sessa Marine - Key Largo 20 Läs mer om denna modell
Byggnadsår
2004
Licensierad kapacitet
8
Antal hytter
1
Antal sängar
2
Längd (m)
6
Bredd (m)
2,3
Förslag (m)
0,6
Kraft
150hk (1 motor) - 4-takt
Bränsletyp
Blyfri
Bränslekapacitet
200 L
Husdjur är tillåtna ombord
Nej
Plats
Hamn
Säkerhetsutrustning
Kust
Andra avgångsalternativ
Saint-Raphaël

Används

Heldagsutflykt
Vattenaktiviteter
Fiske

Ägarens kampanjer

26 - 28 feb 2024
-10%

Utrustning

Navigation

GPS
Ekolod
VHF

Fritid

Wakeboard
Badstege
Bogserbar rör
Vattenskidor
Snorklings utrustning
Stand up paddle

Sanitär

Dusch

Komfort

Markis
Bord
Soldäck
Dusch på däck
Gratis parkering på plats

Energi

USB-kontakt

Övergripande betyg av hyresgäster

4.9 - 76 kommentarer

Recensioner
Korrekt notering
Båtens skick
Komfort ombord
Tillgänglighet
Incheckning och kommunikation
Kvalitet / Prisförhållande

Äkta recensioner - sorterade från nyast till äldst

Bel
Bel
Texten automatiskt översatt
Avec franck tout est simple, très sympathique n'hésitez surtout pas . A bientôt franck Belkacem
{{ commentTranslate }}
Alexis
Alexis
Texten automatiskt översatt
Très bonne expérience pour ma 1ere sortie bateau. Franck et sa fille ont pris le temps de nous expliquer, de nous accompagner afin de nous mettre dans les meilleures conditions. Les tutos quils ont réalisés et mis en ligne sur YouTube permettent une prise en mains rapide et efficace du bateau. Nous garderons un très bon souvenir et recommandons Franck sans hésitation.
{{ commentTranslate }}
Emmanuel
Emmanuel
Texten automatiskt översatt
Très bonne après-midi, le propriétaire est top, ils nous a orienté vers de très bon spots, le bateau était parfait.
{{ commentTranslate }}
Thierry
Thierry
Texten automatiskt översatt
Franck est un très bon loueur de bateau il vous explique tout avant de partir et son bateau fonctionne à merveille je vous le conseil nous avons passé une très bonne journée
{{ commentTranslate }}
Jeremie
Jeremie
Texten automatiskt översatt
Bonne expérience Franck est sympa est à l écoute Cette location nous a permis de découvrir une partie de la côte Varoise GPS un peu petit par rapport à mon bateau Je recommande
{{ commentTranslate }}
Pierre Olivier
Pierre Olivier
Texten automatiskt översatt
Propriétaire au top que ce soir le père ou la fille très bons conseils et bateau agréable une belle journée avec crique baignade et bouée tractée le top je recommande
{{ commentTranslate }}
Joachim
Joachim
Texten automatiskt översatt
Nous (famille avec 2 enfants) ont faites une ballade sur mer accompagnés de Franck sur son bateau et c‘était tout simplement la plus belle journée de nos vacances. Franck est super sympa et un très bon marin. A recommander!!!
{{ commentTranslate }}
Cherif
Cherif
Texten automatiskt översatt
Ponctuel, explicatif sur la prise en main de son bateau et différents éléments de sécurité. Je recommande son bateau pour 6 personnes max car au delà ça devient limite sur le confort.
{{ commentTranslate }}
Philippe
Philippe
Texten automatiskt översatt
Super accueil. Journée très agréable. Bon bateau. Merci franck et à sa fille. Philippe.
{{ commentTranslate }}
Stéphane
Stéphane
Texten automatiskt översatt
Jeune permis, 1ère sortie en mer. Franck est super sympa et attentionné! Nous sommes ravis de notre sortie bateau. Merci beaucoup!
{{ commentTranslate }}
Stéphane
Stéphane
Texten automatiskt översatt
Propriétaire toujours aussi sympa. Avec un moteur neuf de 150cv, c'est un régal. A conseiller
{{ commentTranslate }}
Jeremie
Jeremie
Texten automatiskt översatt
Très bonne journée. Le bateau convient très bien pour une belle sortie en mer. Franck est fort sympathique. Merci
{{ commentTranslate }}
Frédéric
Frédéric
Texten automatiskt översatt
Tres bonne experience. Franck et sa fille etaient tres sympathiques, à l’écoute. Nous avons apprecié ++!
{{ commentTranslate }}
Boris
Boris
Texten automatiskt översatt
Super apres midi, tres bonne expérience !
{{ commentTranslate }}
Owen
Owen
Texten automatiskt översatt
Franck and his Doughter are a lovely family who give you a good tour of their boat and show you everything you need. On our way back from Iles de Lerin (must visit) we had a bf5 headwind and the swell was 3-4 meter with roling waves from sea. (We were even invited to join the wake of a super yacht to help us go accros the bay of cannes) It took us a good 2 hours to get home, but with a call up front we beat them to the petrol station
{{ commentTranslate }}
Jacques
Jacques
Texten automatiskt översatt
Nous devions naviguer avec un Sessa Marine Key Largo 20 de 6m 25 qui la veille au soir était en panne. Le 24 un semi rigide de 6 m 00 beaucoup plus confiné avec du mauvais à partir de 11h45 nous a obligé de rentrer à 14h00.. 4h30 de navigation dans de mauvaises conditions pour la somme de 427 euros (essence comprise). Excessif et je pense qu'un effort commercial aurait été de bon aloi.
{{ commentTranslate }}
Franck
Franck
Texten automatiskt översatt
Très déçu par l'attitude de Jacques qui n'assume pas ses erreurs. En effet, mon keylargo 20 ayant un pb moteur, je l'ai appelé la veille pour l'en informer et lui proposer, s'il le souhaitait, le Medline Zodiac de 6m d'un de mes amis. Il m'en a remercié et m'a dit qu'il connaissait ce bateau ayant bonne réputation. Par ailleurs, Jacques m'a demandé conseil pour savoir ou aller pour déjeuner à terre. Je lui ai indiqué le beau mouillage des baumettes à Agay, bien abrité notamment du vent d'Ouest qui était annoncé et qui donne accès à 2 restaurants sur la plage devant le mouillage. En réalité, il n'a pas trouvé la rade d'Agay... situé à 15 mn du port de Santa Lucia. Il s'est retrouvé non loin des îles de Lérins, à 1 h de navigation alors qu'il savait que la météo annonçait un vent qui allait fraîchir. Le retour fût logiquement humide...
{{ commentTranslate }}
Philippe
Philippe
Texten automatiskt översatt
Très belle après midi, grâce à la location du bateau de Franck Merci pour son accueil, ses conseils et sa sympathie.
{{ commentTranslate }}
Steiner
Steiner
Texten automatiskt översatt
Merci à Franck et sa fille pour leur disponibilité et leur super conseils, nous avons passés une super journée en mer. Le bateau est très agréable et parfait pour une sortie entre amis. Merci pour la journée
{{ commentTranslate }}
Franck
Franck
Texten automatiskt översatt
Merci à Clara pour son ouverture, sa sympathie et son attention pour l'ensemble des consignes. Elle a fait preuve d'un excellent sens de la mer, d'un vrai charisme et à d'une excellente gestion des conditions météos constatées pourtant très différentes et bien plus sportives que les prévisions météos annoncés le matin même. Son expérience de monitrice de voile lui a certainement été d'une précieuse aide. Aussi je recommande Clara les yeux fermés, et lui louerais à nouveau bien volontiers et sans hésitez une seconde.
{{ commentTranslate }}
Jean-Jacques
Jean-Jacques
Texten automatiskt översatt
Nous avons passé une très bonne journée Franck et sa fille orane sont très sympathique Un accueil très chaleureux
{{ commentTranslate }}
Franck
Franck
Texten automatiskt översatt
Merci beaucoup Jean-Jacques pour votre message très sympa et heureux que vous ayez passé une très bonne journée :-)
{{ commentTranslate }}
Vanessa
Vanessa
Texten automatiskt översatt
Nous avons passé une super journée ! Franck était très sympathique, ouvert et à l'écoute et nous a fait profiter des beaux paysages de la côte. Le tour en bouée tractée a été également très apprécié.
{{ commentTranslate }}
Franck
Franck
Texten automatiskt översatt
Un grand merci Vanessa pour ce message très sympa. Ce fût un vrai plaisir de partager ainsi mes coins préférés de cette magnifique cote.
{{ commentTranslate }}
Pierre
Pierre
Texten automatiskt översatt
Très bon contact avec Franck ponctuel et bateau prêt pour le départ il nous explique bien et nous donne des spots à explorer Très sympa
{{ commentTranslate }}
Samuel
Samuel
Texten automatiskt översatt
Tout s’est bien passé, et Franck est très agréable.
{{ commentTranslate }}
Franck
Franck
Texten automatiskt översatt
Merci beaucoup Samuel de votre avis très positif et encourageant pour continuer de faire profiter mon bateau !
{{ commentTranslate }}
Benoit
Benoit
Texten automatiskt översatt
Location parfaite du Key Largo : bateau avec toutes les consignes expliquées et fournies dans un classeur. Fournit de très bons conseils et est très clair. A relouer absolument aux prochaines vacances !
{{ commentTranslate }}
Richard
Richard
Texten automatiskt översatt
Franck nous a bien conseillé à tout niveau. Tout était en règle et carré avec en prime la convivialité. Une belle journée malgré la houle qui s’est invitée plus que prévu. Je re solliciterai Franck pour une prochaine sortie. Encore merci.
{{ commentTranslate }}
Franck
Franck
Texten automatiskt översatt
Franck est très compétent et aux petits soins avec ses locataires. Il vous donne plein d'infos sur les balades à faire.
{{ commentTranslate }}
Simon
Simon
Texten automatiskt översatt
Super location ! Journée en mer entre amis très agréable ! Franck et sa fille sont très sympathiques et de bons conseils pour une journée en mer ! Nous remercions Franck pour sa flexibilité au sujet de l'heure de retour.
{{ commentTranslate }}
Aurélien
Aurélien
Texten automatiskt översatt
Excellente journée passée grâce à Franck, le service a été impeccable et d’une grande réactivé ! Je recommande vivement les bateaux de Franck pour passer une bonne journée ! À bientôt !
{{ commentTranslate }}
Cedric
Cedric
Texten automatiskt översatt
Très belle expérience Bateau largement conforme à mes attentes, tout le matériel est en excellent état, Disponible, Franck nous donne également de bons conseils de visites Je le recommande et repasserai par lui sans aucun doute Cedric
{{ commentTranslate }}
Stéphane
Stéphane
Texten automatiskt översatt
Bateau facile d’utilisation et fiable. Propriétaire super sympa.
{{ commentTranslate }}
Ingo
Ingo
Texten automatiskt översatt
Ausgesprochen angenehm und sehr freundlich und hilfsbereit - alles bestens!!!
{{ commentTranslate }}
Jm
Jm
Texten automatiskt översatt
Très belle balade fort sympathique Franck vous connaît bien le coin et les spots de plongée et de balade.
{{ commentTranslate }}
Gaël
Gaël
Texten automatiskt översatt
Excellente experience avec Franck, du debut a la fin Franck est tres attentif et rassurant (il propose notamment de sortir et rentrer le bateau sue sa place au port). Bateau en tres bon etat et equipe d’un sondeur gps tres utile et rassurant quand on ne connait les fonds marins du coin.
{{ commentTranslate }}
Nicolas
Nicolas
Texten automatiskt översatt
Très bon accueil, Franck nous a bien précisé tous les aspects techniques du bateau.
{{ commentTranslate }}
Valerie
Valerie
Texten automatiskt översatt
Tres belle journee !!! Beau bateau et surtout super accompagnateur !!! Je recommande vivement !!! Merci Franck pour l’accueil et la balade
{{ commentTranslate }}
Sébastien
Sébastien
Texten automatiskt översatt
Très belle journée dans un bateau agréable à conduire et merci à Franck qui est très professionnel!
{{ commentTranslate }}
Sophie
Sophie
Texten automatiskt översatt
Journée très agréable. A refaire....
{{ commentTranslate }}
Frederick
Frederick
Texten automatiskt översatt
Contact très facile avec le propriétaire. Bateau conforme au descriptif. Très bonne journée passée. Étions 4 adultes et 4 enfants de 8 à 11 ans. Ok pour la place sur le bateau.
{{ commentTranslate }}
Philippe
Philippe
Texten automatiskt översatt
Parfait comme l'année dernière. Un grand merci à Franck
{{ commentTranslate }}
Eric
Eric
Texten automatiskt översatt
Location parfaite avec Franck, de trés bons conseils concernant les spots à visiter, je recommande !
{{ commentTranslate }}
Philippe
Philippe
Texten automatiskt översatt
Tout s’est super bien passé , Franck est très à l’ecoute des gens et connaît parfaitement navigation et sa région .
{{ commentTranslate }}
Christian
Christian
Texten automatiskt översatt
bien comme annoncé pas de surprise
{{ commentTranslate }}
Cros
Cros
Texten automatiskt översatt
Franck est ponctuel et serviable le bateau est conforme à la description il est bien entretenu et bien équipé
{{ commentTranslate }}
Eric
Eric
Texten automatiskt översatt
Très belle journée. Merci à Franck pour la qualité de son accueil et des ses conseils. Bateau agréable, utilisé à 7 : 4 adultes et 3 ados : pas de soucis particulier. Je vous conseille bien volontier la location de ce bateau et de profitez des paysages de l'endroit !
{{ commentTranslate }}
Jean-Marc
Jean-Marc
Texten automatiskt översatt
Journée parfaite. Il faut souligner la grande disponibilité de Franck, tant dans la préparation de cette journée en mer que durant son déroulement. Le bateau était conforme à nos attentes.
{{ commentTranslate }}
Piontek
Piontek
Texten automatiskt översatt
Superbe bateaux , je remercie Franck pour toute les explications
{{ commentTranslate }}
Stephane
Stephane
Texten automatiskt översatt
Franck nous a réservé un très bon accueil et donné des conseils très pratiques ! Le bateau est bien entretenu et adapté pour notre famille de 2 adultes et 3 ados. La place au petit port permet un départ/retour rapide. La bouée tractée a beaucoup plus aux ados. Enfin, très appréciable, Franck propose la remise à niveau de carburant : plus besoin de passer du temps à la pompe. Merci Franck pour le petit extra du retour les enfants avaient des étoiles dans les yeux ! Une belle rencontre à recommander.
{{ commentTranslate }}
Alexandre
Alexandre
Texten automatiskt översatt
Nous avons loué le bateau de Franck pour la journée et nous avons adorés. Lorsque nous sommes arrivés le matin, Franck était déjà là, à tout préparer pour notre venu. Il nous a fait faire le tour du bateau et nous a expliqué son fonctionnement avec beaucoup de pédagogie et gentillesse. Franck nous a aidés à sortir et à rentrer dans le port, cela nous a grandement aidés, car mon épouse et moi même venions de passer notre permis côtier et cela nous a rassurés pour une première fois. Le bateau est équipé d'une cabine avec 2 couchages et il est possible d'ajouter sur le pont arrière une table ronde. Avec la banquette et les 2 sièges du pilote retournés, cela fait un joli salon et nous l'avons franchement apprécié lorsque nous avons mouillé entre les Iles de Lérins pour déjeuner à l’ombre du bimini. À l'avant, il y a une grande plage matelassé pour prendre le soleil et nous l’avons utilisé avec bonheur. Cette journée a été pour nous une belle expérience sans aucuns problèmes technique ou d’équipements et nous espérons vivement, revenir voir Franck l’année prochaine pour continuer à découvrir cette belle région mais vu de la mer.
{{ commentTranslate }}
Dominique
Dominique
Texten automatiskt översatt
franck est une personne tres ouverte tres bon conseiller ponctuel precis et a l'ecoute. sur le bateau rien a redire tres bien entretenu et marche a merveille. a conseiller sans aucun probleme. nous reviendrons Franck des les beaux jours. encore merci
{{ commentTranslate }}
Tristan
Tristan