Bénéteau First 456 - 2015

Listad hos Charles - Återkopplar inom ~2h

Bénéteau First 456 - 2015


Listad hos Charles - Återkopplar inom ~2h

10 pers.
3 hytter
14,2 meter
2015
Med skeppare

Denna båt blev auktoriserad 2016 av SamBoat
Denna båt och dennes utrustning har blivit inspekterad av en lokal SamBoat anställd

Gällande QUETZAL

Texten automatiskt översatt

Hyr en 14-meters segelbåt och dess kapten för den kryssning du väljer! Med familj eller vänner navigerar du i full säkerhet inom en juridisk ram, övervakad av en licensierad, erfaren och försäkrad kapten för denna aktivitet. Inga speciella kunskaper krävs av dig. Det är din semester och det är din båt under hela hyrestiden. Du är hemma ombord! DIN BÅT Det är en 14-meters slup byggd av Bénéteau-varven efter design av tyska Frers. Utmärkt seglingsprestanda ...

Hyr en 14-meters segelbåt och dess kapten för den kryssning du väljer! Med familj eller vänner navigerar du i full säkerhet inom en juridisk ram, övervakad av en licensierad, erfaren och försäkrad kapten för denna aktivitet. Inga speciella kunskaper krävs av dig. Det är din semester och det är din båt under hela hyrestiden. Du är hemma ombord! DIN BÅT Det är en 14-meters slup byggd av Bénéteau-varven efter design av tyska Frers. Utmärkt seglingsprestanda (särskilt motvind), mjuka rörelser, varma beslag, träinredning (teak), generösa beslag, komplett garderob (spinnaker, lätt genua, stagsegel) teakdäck, solpaneler, plattform, stegbadrum, sittbrunnsbord, motordriven jolle, etc... Effektivt och bekvämt: varmvattenberedare, vattenkokare, 220-liters kylskåp, multifunktionsmikrovågsugn, tvättmaskin, elektrisk toalett, köksredskap och porslin för 8 personer, etc...). Säkerhetsutrustning och navigationsutrustning är vida överlägsen vad som krävs enligt bestämmelserna: 8-sits flott, VHF ASN, nödfyr, flytvästar med automatisk utlösning, radar, autopiloter, kartläsare, vindflöjel/elektronisk vindmätare, etc... Denna enhet renoverades 2015. Bostadsytan har utökats: vaktstation under nytt tak, utvidgning av salongen, beväpning, klädsel, nya sängkläder, etc... OMBORD Du drar nytta av ägarens fördelar utan att acceptera nackdelar. Du bjuder in de personer du väljer ombord. Organisera ditt liv ombord som du vill. Du bestämmer dig för att förlänga eller förkorta mellanlandningarna för att modifiera programmet. Beroende på vädret och rutten kan nattnavigering övervägas för att du ska kunna njuta av mellanlandningar och ankarplatser längre. Den totala sovkapaciteten och fartygets säkerhetsutrustning tillåter mottagning av 8 personer i offshorenavigering och 10 personer i kustnavigering. Men för att lyckas med din kryssning, för din komfort och för att bevara allas integritet, inbjuder Quetzal och dess kapten dig att begränsa dig till fyra personer och att använda 2 av de 3 hytterna. Priserna studeras också för att göra privatiseringen av båten tillgänglig för ett par med barn, 2 par vänner etc. Däremot är grupper eller familjer på upp till 6 personer välkomna. I det här fallet är de tre dubbelhytterna och de främre toaletterna reserverade för din exklusiva användning. Ett tillägg om 10 % på hyresbeloppet som ska betalas på plats kommer då att begäras. I denna konfiguration använder kaptenen en koj i salongen, åtskild av en gardin. Kaptenen ansvarar för manöver, navigering och tekniskt underhåll av båten. Om du vill kommer han att dela med sig av sina kunskaper inom de områden du väljer: manövrar, navigering, etc... Han deltar i kollektiva uppgifter. För ankar släpper den dig i land och kommer tillbaka för att hämta dig för en promenad eller en måltid i restaurangen. DIN KAPTEN Jag har seglat i 35 år. Mer original och förmodligen mer sällsynt, jag har alla kvalifikationer som krävs enligt fransk lag och av alla försäkringsbolag. Jag är också försäkrad för civilrättsligt ansvar för denna verksamhet upp till 10 miljoner euro. Jag är även godkänd tränare inom ramen för 200 segelkaptenscertifikatet vilket är det hittills enda patentet som gör det möjligt att säkerställa kaptensrollen inom ett juridiskt ramverk, på en segelbåt för uthyrning eller på en ägares segelbåt. Det är förmodligen ingen garanti för kaptenens goda humör eller hans känsla för vänlighet, men frånvaron av detta certifikat utsätter dig för enorma komplikationer vid minsta incident. Förutom mina kunskaper, min erfarenhet...och mitt goda humör, försäkrar jag dig total diskretion före, under och efter din kryssning. Du får avgöra ! Jag står till ditt förfogande för att svara på alla dina frågor och lära känna varandra bättre innan du går ombord. Med vänlig hälsning, Charles. PROGRAMMET FÖR DIN KRYSSNING Det upprättas enligt dina önskemål och med hänsyn till sammansättningen av din besättning. Vädret, på sommaren och i Medelhavet, hindrar sällan projekten men kan leda till vissa justeringar. Vi diskuterar det tillsammans innan avresan. Du väljer att gynna navigering under segel eller tiden för ankar. Jag vägleder dig och jag råder dig men det är du som bestämmer. Segelbåten är inte bara ett transportmedel. Att navigera under segel kan ge rorsmannen lika mycket glädje som läsaren av en thriller bekvämt liggande på däck (bibliotek ombord). Dras du till vita sandstränder? Har du barn? Programmet är anpassningsbart för allas tillfredsställelse. tupplur älskare? Du kommer att bli rockad och uppfylld. PRISERNA SOM ANGÅR I HYRESTARNA De inkluderar uthyrning av segelbåten och dess utrustning (motoriserad jolle, fiskeutrustning, simfötter, masker, snorklar, etc.) samt multiriskförsäkring. Det täcker materiella skador som orsakats på båten eller tredje man samt kroppsskador som hyresgästen lidit eller orsakat tredje man. Dessa priser inkluderar inte kaptenens service (220 €/dag), mat för hela besättningen, bränsle, eventuella hamn- eller förtöjningsskatter, städavgiften (200 €), obligatorisk så snart en eller flera nätter tillbringas ombord. Lakan och handdukar kan tillhandahållas för 25 €/person/vecka. Slutligen och enligt ovan kommer ett tillägg på 10% på hyresbeloppet att begäras om du använder de 3 stugorna. Dessa extra kostnader ska betalas på plats från och med den första uthyrningsdagen.

Louez un voilier de 14 mètres et son capitaine pour la croisière de votre choix ! En famille ou entre amis, vous naviguez en toute sécurité dans un cadre légal, encadré par un capitaine breveté, expérimenté et assuré pour cette activité. Aucune connaissance particulière ne vous est demandée. Ce sont vos vacances et c'est votre bateau pendant la durée de la location. Vous êtes chez vous à bord ! VOTRE BATEAU C'est un sloop de 14 mètres construit ...

Louez un voilier de 14 mètres et son capitaine pour la croisière de votre choix ! En famille ou entre amis, vous naviguez en toute sécurité dans un cadre légal, encadré par un capitaine breveté, expérimenté et assuré pour cette activité. Aucune connaissance particulière ne vous est demandée. Ce sont vos vacances et c'est votre bateau pendant la durée de la location. Vous êtes chez vous à bord ! VOTRE BATEAU C'est un sloop de 14 mètres construit par les chantiers Bénéteau sur un plan de German Frers. Excellentes performances à la voile (notamment au près), mouvements doux, aménagements chaleureux, intérieur bois (teck), accastillage généreux, garde-robe complète (spi, génois léger, trinquette) pont en teck, panneaux solaires, plate-forme, échelle de bain, table de cockpit, annexe motorisée, etc... Performant et confortable : chauffe-eau, dessalinisateur, réfrigérateur 220 litres, four micro-ondes multifonctions, lave-linge , WC électrique, ustensiles de cuisine et vaisselle pour 8 personnes, etc...). L'Armement de sécurité et les équipements de navigation sont largement supérieurs à ce qui est exigé par la réglementation : radeau 8 places, VHF ASN, balise de détresse, brassières à déclenchement automatique, , radar, pilotes automatique, lecteur de carte, girouette/anémomètre électronique, etc... Cette unité a été refaite à neuf en 2015. L'espace de vie a été agrandi : poste de veille sous un nouveau roof, élargissement du carré, armement, sellerie, literie neuve, etc.. LA VIE A BORD Vous bénéficiez des avantages du propriétaire sans en assumer les inconvénients. Vous invitez les personnes de votre choix à bord. Vous organiser la vie à bord comme bon vous semble. Vous décidez de prolonger ou d'écourter les escales, de modifier le programme. Selon la météo et le parcours, la navigation de nuit peut être envisagée pour vous permettre de profiter plus longtemps des escales et des mouillages. La capacité totale de couchage et l'armement de sécurité du navire permettent l'accueil de 8 personnes en navigation au large et 10 personnes en navigation côtière. Cependant, pour la réussite de votre croisière, pour votre confort et afin de préserver l'intimité de chacun, Quetzal et son capitaine vous invitent à vous limiter à quatre personnes et à utiliser 2 des 3 cabines. Les tarifs sont d'ailleurs étudiés pour rendre accessible la privatisation du bateau par un couple avec enfant(s), 2 couples d'amis, etc… Toutefois, les groupes ou les familles jusqu'à 6 personnes restent les bienvenus. Dans ce cas les trois cabines doubles et les toilettes avant sont réservées à votre usage exclusif. Un supplément de 10% sur le montant de la location à régler sur place vous sera alors demandé. Dans cette configuration le capitaine utilise une couchette dans le carré, séparée par un rideau. Le capitaine est en charge de la manœuvre, de la navigation et de l'entretien technique du bateau. Si vous le désirez, il vous fait partager ses connaissances dans les domaines de votre choix : manœuvres, navigation, etc... Il participe pour sa part aux tâches collectives. Au mouillage, il vous dépose à terre et revient vous chercher le temps d'une ballade ou d'un repas au restaurant. VOTRE CAPITAINE Je navigue depuis 35 ans. Plus original et sans doute plus rare, je possède toutes les qualifications exigées par la législation française et par toutes les compagnies d'assurance. Je suis d'ailleurs assuré en responsabilité civile pour cette activité à hauteur de 10 millions d'Euro. Je suis en outre formateur agréé dans le cadre du brevet de capitaine 200 voile qui est, à ce jour, l'unique brevet permettant d'assurer le rôle de chef de bord dans un cadre légal, sur un voilier en location ou sur un voilier de propriétaire. Il n'est sans doute pas une garantie de la bonne humeur du capitaine ou de son sens de la convivialité mais l'absence de ce brevet vous expose à d'énormes complications au moindre incident. En dehors de mes compétences, de mon expérience...et de ma bonne humeur, je vous assure une totale discrétion avant, pendant et après votre croisière. A vous d’en juger ! Je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et faire plus ample connaissance avant d’embarquer. Bien cordialement, Charles. LE PROGRAMME DE VOTRE CROISIERE Il est établi selon vos souhaits et en tenant compte de la composition de votre équipage. La météo, en été et en Méditerranée, contrarie rarement les projets mais peut amener à quelques aménagements. Nous en discutons ensemble avant le départ. Vous choisissez de privilégier la navigation sous voile ou le temps passé au mouillage. Je vous guide et je vous conseille mais c'est vous qui décidez. Le voilier ne se résume pas à un moyen de déplacement. La navigation sous voile peut apporter autant de plaisir au barreur qu'au lecteur d'un polar confortablement allongé sur le pont (bibliothèque à bord). Êtes-vous attirés par les plages de sable blanc ? Avez vous des enfants ? Le programme est adaptable pour la satisfaction de tous. Amateur de sieste ? Vous serez bercés et comblés. LES PRIX INDIQUES DANS LES TARIFS DE LOCATION Ils incluent la location du voilier et son équipement (annexe motorisée, matériel de pêche, palmes, masques, tubas, etc...) ainsi que l'assurance multirisques. Elle couvre les dégâts matériels causés au bateau ou à un tiers ainsi que les dommages corporels subis par le locataire ou causés à un tiers. Ces prix n'incluent pas la prestation du capitaine (220€/jour), la nourriture de tout l'équipage, les carburants, les éventuelles taxes portuaires ou de mouillage, le forfait ménage (200€), obligatoire dès qu'une ou plusieurs nuits sont passées à bord. Les draps et serviettes de toilette peuvent vous être fournis pour 25 €/personnes/semaine. Enfin et comme indiqué plus haut, un supplément de 10% sur le montant de la location vous sera demandé si vous utilisez les 3 cabines. Ces frais annexes sont à régler sur place dès le premier jour de location.


Detaljer

Hyresvillkor

Typ av uthyrning
Med skeppare
Tiden för början och slutet av denna uthyrning :
09:00 / 17:00
Säkerhetsdeposition
(Drivs av SamBoat)
Annullerings Policy
Måttlig
Bränsle
Inte inkluderat

Båt

Typ av båt
Segelbåt
Modell
Bénéteau - First 456
Byggnadsår
2015
Licensierad kapacitet
10
Antal hytter
3
Antal sängar
8
Längd (m)
14,2
Bredd (m)
4,3
Förslag (m)
2,4
Kraft
50hk (1 motor) - 4-takt
Bränsletyp
Disel
Husdjur är tillåtna ombord
Nej
Plats
Hamn
Säkerhetsutrustning
Till havs
Andra avgångsalternativ
Ajaccio

Används

Heldagsutflykt
Kryssning
Regatta

Utrustning

Navigation

GPS
Ekolod
Spinnaker
Elektriskt ankarspel
Jolle
Auto-pilot
Utombordsmotor
VHF
AIS

Sanitär

WC
Dusch
Varmvatten
Färskvattentank
Badrum
Water maker

Komfort

Markis
Bord
Sängkläder
Dusch på däck

Fritid

Badstege
Vattenskidor
Fiskeutrustning
Snorklings utrustning
TV
Högtalare

Kök

Matlagnings spis
Kyl
Frys
Diskho

Energi

200V uttag
USB-kontakt
Solceller

Tillägg

Supplément skipper
Obligatoriskt
Från 1 Dag
/ dag
Draps et serviettes de toilette
/ vecka / person

Övergripande betyg av hyresgäster

5.0 - 6 kommentarer

Äkta recensioner - sorterade från nyast till äldst

Hélène
Hélène
Texten automatiskt översatt
Le Quetzal est parfaitement équipé et entretenu par son skipper Charles. Son expérience et sa prudence nous ont de suite rassurés, aussi dans les tempêtes de ce mois d'août '22. Très éducatif pour nos ados : hisser les voiles, tenir la barre, ... dans le respect strict des consignes du skipper qui est d'excellente compagnie, très disponible pour nous conduire où bon nous semble. Top expérience!
{{ commentTranslate }}
+{{ initialPictures.length - 4 }}
Hervé
Hervé
Texten automatiskt översatt
Nous avons passé une excellente semaine avec Charles. Il a été très pédagogue avec nos deux enfants 11 et 13 ans qui ont pu expérimenter la conduite d’un voilier de croisière et participer aux manœuvres. Une encyclopédie de la voile, voyageur au long cours qui sait partager sa passion avec ceux qui le souhaitent.
{{ commentTranslate }}
+{{ initialPictures.length - 4 }}
Jean
Jean
Texten automatiskt översatt
Nous avons passé 7 jours de rêve à bord de Quetzal en compagnie de Charles qui a parfaitement compris de quelle manière nous souhaitions passer ces jours en famille et qui a tout de suite su se montrer un hôte prévenant et avisé. Nous avons tous appris plein de choses en sa compagnie et nous ne pouvons que vivement le recommander. Ce beau bateau propre et bien entretenu convient parfaitement pour une sortie sportive ou une ballade aux gré des vents en famille de 4/5 personnes, idéalement 4 adultes. A refaire!
{{ commentTranslate }}
+{{ initialPictures.length - 4 }}
Virginie
Virginie
Texten automatiskt översatt
Journee extraordinaire, tous les ingrédients réunis beau bateau super skipper et lieu idyllique !
{{ commentTranslate }}
+{{ initialPictures.length - 4 }}
Etienne
Etienne
Texten automatiskt översatt
Top avec Charles devenu Pot(e)
{{ commentTranslate }}
+{{ initialPictures.length - 4 }}
Hubert
Hubert
Texten automatiskt översatt
2 semaines à 5 en famille avec Charles sur Quetzal en Corse. Quetzal est un bateau formidable, chaleureux, marin et rapide. Très bien acastillé et remarquablement entretenu. C’est un bateau confortable qui a beaucoup de charme. Charles est accueillant et bon convive. On a passé de très bons moments ensemble. C’est un marin remarquable qui connaît parfaitement la mer, les mouillages , la météo et son bateau. On a beaucoup appris avec lui . Sérénité et grande confiance à bord. Il est très attentif au bien être de chacun. Un grand merci à Charles et à samboat pour un séjour qui restera inoubliable Hubert et Laetitia
{{ commentTranslate }}
+{{ initialPictures.length - 4 }}

Vart ligger båten?


Om ägaren, Charles
Charles
Medlem sen 2015
Svarsfrekvens : 100 %
Tid för återkoppling : inom 2 timmar
Talande språk: Svenska
ID-kort

Verifierad

Mobilnummer

Verifierad

E-post adress

Verifierad

Från
/ dag
✓ Gratis avbokning